ASF - zmiana regionalizacji dotycząca stref objętych ograniczeniami na terytorium Polski

WAŻNE !

         Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje, że w dniu 22 października 2021 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1850 z dnia 21 października 2021 r.  zmieniające załącznik I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.


Zmiana dotyczy zniesienia obszaru objętego ograniczeniami III wokół ogniska ASF w Kruszowie w powiatach łódzkim wschodnim, piotrkowskim i  pabianickim, włączono je do obszaru objętego ograniczeniami I (strefa niebieska).

Mapa na stronie Komisji Europejskiej:


ASF _ zasady przemieszczania świń w strefie niebieskiej: