Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje do wiadomości i stosowania pismo Głównego Lekarza Weterynarii przeznaczone dla hodowców drobiu (brojlery) :