Informacja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego dostrzegając pilną konieczność podnoszenia wiedzy o bezpiecznym używaniu "dronów" w przestrzeni powietrznej przekazuje pismo związane z powyższą tematyką.