Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach w związku z art. 16 ust. 1 pkt1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1570) ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji wyznaczonych zadań w ramach umowy-zlecenia w okresie od 01.01.2023 do 31.03.2023 r.