Pojawienie się wirusa Schmallenberg

Inspekcja Weterynaryjna w Pabianicach przypomina o obowiązku zgłaszania wszystkich niepokojących objawów u zwierząt gospodarskich mogących wskazywać na podejrzenie choroby zakaźnej, w tym jednostki chorobowej spowodowanej wirusem Schmallenberg.
Przykładowe materiały _ oprac. PIW-PIB Puławy:

Materiały szkoleniowo-informacyjne na temat wirusa Schmallenberg zamieszczone są na stronie internetowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach - link: http://www.piwet.pulawy.pl/  w zakładce Zagrożenia epidemiczne”/Archiwum .