Rozporządzenie nr 12/2018 Wojewody Łódzkiego ws. odstrzału sanitarnego dzików

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje, o wejściu w życie z dniem 2 stycznia 2019 r. Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego:

Na terenie powiatu pabianickiego odstrzał sanitarny dzików będzie prowadzony w następujących obwodach łowieckich:

  • obwód łowiecki nr 90
  • obwód łowiecki nr 117
  • obwód łowiecki nr 118
  • obwód łowiecki nr 134
  • obwód łowiecki nr 135
  • obwód łowiecki nr 136
  • obwód łowiecki nr 160

Odstrzał będzie prowadzony do dnia 28 lutego 2019 r.