Rozporządzenie Nr 2/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2019 r.

Rozporządzenie Nr 2/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2019 r.  w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze