Ważna informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach


            Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje osoby wyjeżdżające za granicę ze zwierzęciem towarzyszącym (pies, kot, fretka) lub wysyłające zwierzęta za granicę za pośrednictwem firm przewozowych, że nie będzie rozpatrywał „Wniosku o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia – TRACES” w przypadku niestarannego (nieczytelnego) wypełnienia go lub wniosków przesyłanych drogą elektroniczną w postaci złej jakości zdjęć. Powyższe może skutkować wprowadzeniem fałszywych danych do systemu TRACES a tym samym doprowadzić do wystawienia nieprawidłowego świadectwa zdrowia, którego legalność może zostać zakwestionowana w czasie granicznej odprawy. 

           Nie będzie też rozpatrywana inna wymagana dokumentacja do w/w wniosku wykonana
w postaci serii zdjęć telefonem komórkowym (smartfonem) czy aparatem fotograficznym, których jakość powoduje, że nie nadaje się ona do wydruku a tym bardziej do późniejszej archiwizacji wykonywanej na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej.
      
           Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach rekomenduje wykonywanie skanów w/w dokumentów na skanerze i przesyłanie ich drogą elektroniczną (adres e-mail w Menu „Kontakt”) bądź osobiste dostarczanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach.