Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

Informacja o rzeźniach działających na terenie województwa łódzkiego przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 :