Wytyczne GLW dot. postępowanie ze zwierzętami towarzyszącym uchodźcom z Ukrainy

Materiały dotyczące postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom z Ukrainy  po przekroczeniu polskiej granicy: