Wytyczne GLW dot. postępowanie ze zwierzętami towarzyszącym uchodźcom z Ukrainy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach w nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii informuje o planowanych zmianach w zasadach przemieszczania się uchodźców z Ukrainy przekraczających terytorium Polski wraz ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki) od dnia 1 września 2022 r.

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach w ślad za pismem Głównego Lekarza Weterynarii przekazuje informacje o najnowszych zasadach
przemieszczania się uchodźców wojennych z Ukrainy przekraczających terytorium UE przez polską granicę wraz ze zwierzętami towarzyszącymi w celach niehandlowych (psy, koty, fretki - do 5 sztuk) a nie posiadających kompletu dokumentów przewozowych, obowiązujące od dnia 25 lipca 2022 r.  


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach w nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii informuje o planowanych zmianach w zasadach przemieszczania się uchodźców z Ukrainy przekraczających terytorium Rzeczpospolitej Polski wraz ze zwierzętami towarzyszącymi
(psy, koty, fretki) od dnia 16 lipca 2022 r.


Materiały dotyczące postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi uchodźcom z Ukrainy  po przekroczeniu polskiej granicy: