Wytyczne MRiRW dot. prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego

Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
Wytyczne MRiRW dotyczące wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO: