Wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji

Zarządzenie Nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej