Zawiadomienie KE o wytycznych dot. wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności opartych na zasadach HACCP


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje zgodnie z pismem Głównego  Lekarza Weterynarii informacje, nt. Zawiadomienia Komisji Europejskiej  o wytycznych dot. wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP.