Zgłaszanie ubojów gospodarczych zwierząt na użytek własny

Informacja o konieczności zgłaszania do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii ubojów gospodarczych trzody chlewnej, bydła, owiec i kóz celem produkcji mięsa na użytek własny: