Zgnilec amerykański pszczół w woj. łódzkim

           W związku z pismem Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi dotyczącego niekorzystnej sytuacji epizootycznej w województwie łódzkim w odniesieniu do zgnilca amerykańskiego pszczół, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje do wiadomości i stosowania przez podmioty sektora pszczelarskiego z terenu powiatu pabianickiego zalecenia dotyczące ochrony pasiek przed w/w chorobą pszczół: