Zmiana w zakresie nadzoru nad zakładami

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje informacje dotyczące zmian w zakresie nadzoru nad zakładami  zgodnie z Porozumieniem ramowym z dnia 16 listopada 2018 r. zawartym pomiędzy Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Łódzkim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii: