Zwalczanie choroby Aujeszkyego u świń na terenie powiatu pabianickiego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach łącznie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębicach i Zgierzu realizuje obecnie ostatni etap w kierunku uznania w/w powiatów jako urzędowo wolnych od choroby Aujeszkyego.

Pozwoli to na swobodny handel oraz przemieszczanie trzody chlewnej. Pracownicy PIWet. Pabianice przy udziale urzędów gmin i miast terenu powiatu pabianickiego weryfikują bazy danych siedzib stad trzody chlewnej po czym każdy rolnik hodujący zwierzęta otrzyma decyzję administracyjną o statusie jego stada.

Od wiosny 2008 r. na terenie powiatu pabianickiego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach, przy udziale urzędowych lekarzy weterynarii prowadził badania wszystkich znanych sobie stad trzody chlewnej w kierunku choroby Aujeszkyego świń. Badania te wykonywano w związku z wdrożeniem drogą rozporządzenia Rady Ministrów, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ogólnokrajowego programu zwalczania tej choroby. Celem tych szeroko zakrojonych działań, absorbujących znaczne środki finansowe budżetu państwa, było uznanie terytorium naszego kraju za wolne od choroby Aujeszkyego świń w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej. Sprawy te reguluje decyzja Komisji Europejskiej z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (2008/185/WE). Zgodnie z tą decyzją, do czasu uznania rejonów naszego kraju za wolne od tej choroby, polskich rolników obowiązują stale dodatkowe obostrzenia przy przemieszczaniu świń poza granice Polski, co ogranicza ich konkurencyjność na rynku unijnym. Dzięki działaniom Inspekcji Weterynaryjnej dnia 06.08.2010 r. Komisja Europejska wydała decyzję zmieniającą załączniki I i II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Polski do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli tej choroby. Był to półmetek starań o poprawę konkurencyjności polskiego żywca na unijnym rynku. Po kolejnych 2 latach starań i badań istnieje potrzeba uznania powiatu pabianickiego za urzędowo wolny od wirusa choroby Aujeszkyego co pozwoli rolnikom na swobodny handel trzodą chlewną. Uznanie terenu za urzędowo wolny dotyczy terenu o powierzchni 2000 km2. W związku z powyższym województwo łódzkie zostało podzielone na regiony o wymaganej powierzchni. Jako że sam powiat pabianicki nie spełnia wymaganej powierzchni odgórnie został stworzony region obejmujący oprócz powiatu pabianickiego powiat: zduńsko-wolski, łaski i poddębicki. Tak utworzono region spełniający kryteria do uznania za urzędowo wolny z powiatem wiodącym, którym jest powiat łaski może rozpocząć procedury związane z uznawaniem regionu za urzędowo wolny od wirusa choroby Aujeszkyego.