Aktualności


Poradniki dla rolników

13 Lip, 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii poradniki dla rolników dotyczące:  ...  

Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach

14 Maj, 2020

Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu pabianickiego ...  

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach

09 Kwi, 2020

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach  ...  

Wojewoda Łódzki - sytuacja kryzysowa (koronawirus)

18 Mar, 2020

Pismo Wojewody Łódzkiego w Łodzi do kierowników jednostek rządowej administracji zespolonej i niezespolonej w województwie łódzkim: ...  

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków

01 Mar, 2020

WAŻNE !!!   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje informację dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków  ...  

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach

13 Lut, 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje do wiadomości i stosowania pismo Głównego Lekarza Weterynarii przeznaczone dla hodowców drobiu (brojlery) :  ...  

Rozporządzenie Nr 2/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2019 r.

26 Mar, 2019

Rozporządzenie Nr 2/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2019 r.  ...  

Kontrole urzędowe lekarzy weterynarii nad procesem produkcji mięsa wołowego

06 Mar, 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje o opracowaniu nowych wzorów formularzy oświadczeń lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią i przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią: ...  

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

05 Mar, 2019

Informacja o rzeźniach działających na terenie województwa łódzkiego przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 :  ...  

Rozporządzenie nr 12/2018 Wojewody Łódzkiego ws. odstrzału sanitarnego dzików

05 Sty, 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje, o wejściu w życie z dniem 2 stycznia 2019 r. Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego: ...  

Zmiana w zakresie nadzoru nad zakładami

19 Gru, 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje informacje dotyczące zmian w zakresie nadzoru nad zakładami  ...  

Informacja o migracji dzikich ptaków i zagrożeniu wystąpienia grypy ptaków

19 Wrz, 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje informacje do urzędów miast i gmin terenu powiatu pabianickiego o realnym zagrożeniu ponownego wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym i związane z tym migracje dzikich ptaków: ...  

Informacja dla podróżnych ze zwierzętami towarzyszącymi

04 Lip, 2017

Informacja dla podróżnych ze zwierzętami towarzyszącymi - zasady i przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. ...  

Zgłaszanie ubojów gospodarczych zwierząt na użytek własny

07 Lut, 2017

Informacja o konieczności zgłaszania do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii ubojów gospodarczych trzody chlewnej, bydła, owiec i kóz celem produkcji mięsa na użytek własny: ...  

Obserwacja zwierząt przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu pabianickiego

19 Paź, 2016

Lekarze weterynarii upoważnieni do obserwacji zwierząt przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu pabianickiego: ...  

Wytyczne MRiRW dot. prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego

06 Cze, 2016

Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Wytyczne MRiRW dotyczące wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO: ...  

Wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji

11 Lut, 2016

Zarządzenie Nr 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ...  

Informacja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

03 Wrz, 2015

Urząd Lotnictwa Cywilnego dostrzegając pilną konieczność podnoszenia wiedzy o bezpiecznym używaniu "dronów" w przestrzeni powietrznej przekazuje pismo związane z powyższą tematyką. ...  

Dobrostan ryb

04 Gru, 2014

Informacja o stosowaniu prawidłowych zasad zachowania dobrostanu żywych ryb będących przedmiotem sprzedaży detalicznej: ...  

Ulotka informacyjna dla rolników - ubój zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

30 Wrz, 2013

Ulotka informacyjna dla rolników opracowana w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: ...  

Zwalczanie choroby Aujeszkyego u świń na terenie powiatu pabianickiego

18 Wrz, 2012

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach łącznie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębicach i Zgierzu realizuje obecnie ostatni etap w kierunku uznania w/w powiatów jako urzędowo wolnych od choroby Aujeszkyego. ...  

Pojawienie się wirusa Schmallenberg

18 Wrz, 2012

Inspekcja Weterynaryjna w Pabianicach przypomina o obowiązku zgłaszania wszystkich niepokojących objawów u zwierząt gospodarskich mogących wskazywać na podejrzenie choroby zakaźnej, ...