HPAI (Ptasia Grypa)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje informacje w związku z wystąpieniem HPAI na terytorium woj. łódzkiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach w dniu 09.01.2023 r. wydał rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pabianickiego


Rozporządzenie Nr 3/2023 Wojewody Łódzkiego
z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach w dniu 12.05.2021 r. wydał rozporządzenia w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu pabianickiego, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego: