ASF (Afrykański Pomór Świń)


Materiały Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA z kampanii "STOP ASF" do rozpowszechnienia wśród hodowców trzody chlewnej:


OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Na polecenie ministra rolnictwa Grzegorza Pudy został opracowany Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie.

Prace nad programem prowadził zespół w skład którego wchodzili: przedstawiciele właściwych departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej

Program zawiera nowe oraz zmodyfikowane instrumenty wsparcia finansowego, które będą wspomagać utrzymanie lub odbudowę produkcji zwierzęcej w zakresie chowu i hodowli świń w gospodarstwach dotkniętych afrykańskim pomorem świń (ASF). Zawiera on również rozwiązania, które będą wspierać odbudowę małych i średnich gospodarstw.


ASF _ Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Łódzkiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego

ASF _ Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń 
ASF w Polsce _ mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje, że w dniu 27 października 2022 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/2067 z dnia 25 października 2022 r. zmieniające załącznik I do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 28.10.2022 r. Zmiany dotyczą, m.in. zniesienia obszaru objętego ograniczeniami na większości terenów woj. łódzkiego (w tym powiatu pabianickiego).


ASF _ Wytyczne Komisji Europejskiej i Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną

APEL Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczpospolitej Polski

ASF _ Materiały szkoleniowe dla hodowców trzody chlewnej i lekarzy weterynarii