Struktura zatrudnienia


ZESPÓŁ DS. ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Starszy Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Monika Łątka
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 105
tel. kom. 501 290 945
e-mail: monika.latka@piwpabianice.pl

Starszy Inspektor Weterynaryjny
Iwona Kardas
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 105
tel. kom. 501 290 945
e-mail: iwona.kardas@piwpabianice.pl

Kontroler Weterynaryjny
Julia Kubik
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 105
e-mail: julia.kubik@piwpabianice.pl

ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ I UTYLIZACJI

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Jolanta Małkus
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 106
tel. kom. 500 063 727
e-mail: jolanta.malkus@piwpabianice.pl

Starszy Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Anna Wójcik
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 106
tel. kom. 500 063 727
e-mail: anna.wojcik@piwpabianice.pl

Kontroler Weterynaryjny
Amelia Glinka
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 106
e-mail: amelia.glinka@piwpabianice.pl

ZESPÓŁ DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Główny Księgowy
Ewa Gozdecka
tel. /42/ 226-81-26
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 103
e-mail: ewa.gozdecka@piwpabianice.pl

Starszy Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości
mgr Danuta Kalinowska
tel. /42/ 226-81-26
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 103
e-mail: danuta.kalinowska@piwpabianice.pl

Starsza Księgowa
Anna Wlazło
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 104
e-mail: anna.wlazlo@piwpabianice.pl

ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH

Ref. ds. administracyjnych
mgr Monika Najder
tel. /42/ 212-19-14

Kierowca
Wojciech Piechowski
tel. /42/ 212-19-14