Struktura zatrudnienia


ZESPÓŁ DS. ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Monika Łątka
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 105
tel. kom. 501 290 945

Inspektor Weterynaryjny
Iwona Kardas
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 105
tel. kom. 501 290 945

ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ I UTYLIZACJI

Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Jolanta Małkus
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 106
tel. kom. 500 063 727

Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Anna Wójcik
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 106
tel. kom. 500 063 727

Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Marek Tekiela
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 108

ZESPÓŁ DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

p.o. Głównego Księgowego
Ewa Gozdecka
tel. /42/ 226-81-26
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 103
e-mail: piwet.pabianice@wp.pl

Starszy Specjalista ds. Kadr, Płac i Księgowości
mgr Danuta Kalinowska
tel. /42/ 226-81-26
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 103

Księgowa
Anna Wlazło
tel. /42/ 212-19-14 wewn. 104

ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH

St. ref. ds. administracyjnych
Jerzy Malinowski
tel. /42/ 212-19-14

Kierowca
Wojciech Piechowski
tel. /42/ 212-19-14